Жанри кримськотатарської народної музики

Кримськотатарська музика дуже особлива, хоча її передавали багато покоління прості татари, які навіть не мали музичної освіти. Ще до початку ХХ ст. не було випадків, щоб хтось із кримських татар здобував освіту в музичному навчальному закладі. Але при цьому, їх народна музика розвивалася і доказом цього є різноманіття її жанрів і форм. Деякі з цих жанрів: тюрків, йир, дестан, бейіт, так’мак’, чин’, наг’ме, мане, мерсі, іляі, мак’ам. Серед жанрів інструментальної музики авалар: долу, езгі, хору, хайтарма, аг’ир ава, пешраф, так’сім.

Йир (або джир) – пісня, часто такий термін вживають у степовій частині Криму. Такі пісні досить прості за будовою і мають дуже чітку метроритміку. Тюрки – пісні, так їх називали в південнобережній і гірській частині Криму. Вони відрізняються широкою різноманітністю, а також складністю фактур, досить часто їх сильно орнаментують і використовують складні, змішані розміри. Дестан – це епічне сказання, побудоване на чергуванні музичних фрагментів з розмовним текстом (речитативний ухил). Ашик’лар (ашуг) найчастіше виконують дестан.

Інструментальна музика – це ава. У цю групу входять наспіви, танцювальні та найрізноманітніші мелодії. Езгі – це цікаві народні мелодії імпровізаційного характеру без слів. Таке відчуття, що виконавець придумує їх прямо на ходу, довільно і миттєво.

Такмак – швидка, коротка пісня, примовка, яка має речитативний характер. Найчастіше це дуже життєрадісні і веселі куплети на подобі частівок, які маю завзятий танечний ритм і чітку ударну риму. Але вони бувають також сумного і навіть трагічного характеру. Зазвичай такмакі не мають власних назв.

Чинь – пісня, яка також нагадує частівки, імпровізаційного характеру, дуже короткі, часто по 4, 8 тактів. Ці пісні з’являлися досить стихійно, коли були ігри пов’язані з пісенними змаганнями між юнаками та дівчатами. Чині також найчастіше не мають власних назв.

Розвинені ліричні пісні – мане. Мане часто виконують хором і при цьому танцюють як хоран. Нагма – це маленькі пісні сатиричного або ліричного характеру. Нагьме – це проста пісня місця або району, про який в ній співається. Іллі – релігійні пісні, які виконують в кінці молитов. Іляі – з чіткою і стрункою мелодією, їх зміст досить повчального характеру, вони закликають людей до доброти і справедливості, чесності і порядності. І це далеко не все багатство, яким володіє кримсько-татарський народ.