Мова кримських татар

Мова кримських татар або кримськотатарська мова має Крим, як свою історичну батьківщину. Він увійшов в кипчакскую групу тюркських мов. У кримськотатарської мови є три діалекти:

  • Степовий або північний;
  • Ядром сучасної літературної мови є – середній;
  • Прибережний або південний (стара літературна мова розвивався саме на основі цього діалекту).

З 1944 року, після депортації кримськотатарського народу з Криму, була зруйнована компактність мовних груп. Положення засланців і змішання народу зробило так, що діалектна мовна середа зникла. Стиратися почали грані між діалектами, і такий процес відбувається навіть сьогодні.

До кримськотатарської мови дуже багато близьких, наприклад, мови народів: Кавказу і Закавказзя, Середньої Азії, Поволжя та Сибіру та безліч інших. На цій прекрасній мові говорять кримські татари, кримські і приазовські греки, кримські цигани.

Досить давні писемні, літературні та орфографічні традиції має кримськотатарська мова, на протязі століть на неї впливали інші мови, які не належать тюркської групи. Саме завдяки такому впливу досить розширилося лексичне багатство цієї мови.

Не була однорідною письмово-літературна мова у кримських татар і не залишалась вільною від зовнішніх впливів. До початку 30-х років цього століття зберігалася її неоднорідність, а після цього почала розвиток нова кримськотатарська літературна мова. ЇЇ формування не завершилося навіть сьогодні, що не дає можливості визначити нормативні слововживання.

Протягом семи століть (до 1928 року) мову кримських татар, користувався арабським письмом, як і більшість тюркських мов. Вже з 1928 року – латинізованим, а з 1938 – кириличною графікою. На сьогодні стоїть питання про перехід кримськотатарської мови на латинську графіку.