Постанова від 14 березня 1992 року № 132 Про утворення Фонду депортованих народів Криму

З метою реалізації державної політики щодо здійснення невідкладних заходів
для усунення деформацій і спотворень у сфері національної політики, допущених у 40-х роках, сприяння
розв’язанню проблем повернення депортованих народів Криму на свою історичну батьківщину та у місця їх
традиційного проживання, Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

 1. Погодитися з пропозицією Комітету у справах національностей при
  Кабінеті Міністрів України і утворити при Комітеті Фонд депортованих народів Криму.

 2. Затвердити Положення про Фонд депортованих народів Криму, що додається.

 3. Установити, що структура, чисельність працівників і кошторис
  витрат ( у тому числі фонд оплати праці) апарату генеральної дирекції Фонду затверджуються його правлінням.
  Витрати на утримання апарату Фонду і організаційну діяльність провадяться за рахунок доходів від виробничої
  та іншої діяльності Фонду, а також добровільних надходжень від підприємств, установ, організацій і громадських
  об’єднань, благодійних внесків.

 4. Міністерству фінансів України для забезпечення роботи Фонду
  виділити 5 млн.крб. за рахунок резервного фонду Кабінету Міністрів України.

 5. Міністерствам і відомствам України, Раді Міністрів Кримської АРСР,
  органам місцевого самоврядування всіляко сприяти створенню та діяльності підприємств і організацій Фонду.

 6. Міністерству економіки України передбачити виділення Фонду лімітів
  капітальних вкладень і матеріально-технічних ресурсів для потреб Фонду.

 7. Раді Міністрів Кримської АРСР надати приміщення для розміщення
  Фонду та його відділень.

Прем’єр-міністр України

В.ФОКІН

Міністр Кабінету Міністрів України

В. ПЄХОТА