Мунаджат і Мевлюд

У всі часи кримські татари берегли у своїх серцях віру і релігійні обряди, навіть в період комунізму, коли не можна було навіть говорити про релігію. Частиною цих обрядів стали Мунаджат і Мевлюд.

Мунаджат і Мевлюд – це релігійні співи, які є одними з важливих складових в обрядах кримських татар. На особливому релігійному зібранні вони читаються, у кримських татар їх іменують Дуа. Без нього не обходяться фактично жоден важливий кримсько-татарський обряд. Дуа зазвичай організовують, коли народжується дитина, виконується обряд обрізання (суннет), обряд одруження (нікях), а також похоронний обряд (дженазе).

Особливу роль у формуванні релігійних піснеспівів, які увійшли в традиції кримських татар, грали суфії. Не тільки на звичайних мусульман відбився їхній вплив у Криму, але й на ханах, які були членами суфійських тарікатах.

Мевлюд – це розповідь про життя Пророка Мухаммада, мир Йому. Він сформувався під впливом ритуалу святкування народження Пророка. Воно має назву «Ляйлят аль-Маулід» або «Маулід ан-Набій» (ніч народження Пророка або народження Пророка).

Мунаджат є релігійним текстом, який читають співаючи. Це одна з форм звернення до самого Аллаха. Коли формувався і розвивався суфізм, стали виділяти різні види мунаджата, який має власне позначення, що вказують на відмінні особливості, а також умови виконання. Частково така схема збереглася і у кримських татар. Назви мунаджата ставали вказівкою на його функцію, обставини і період виконання. Найвідомішими можна назвати такі: таухида («Єдинобожність»), СуВ селю («Омивання»), Зікр (вихваляння Аллаhа), Мухаммад медхлері («Вихваляння Пророка Мухамада, мир Йому»), а також Мевлюд (святкування дня народження Пророка Мухаммада, мир Йому).

Частіше, ніж всі інші види читаються Мевлюд муджати, які являють собою колективне виспівування текстів з розповіддю про життя Пророка Мухаммада, мир Йому. Їх читають на дуа, нікях, коли народжується дитина і т.д.