КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Розпорядження
від 14 лютого 2002 р. № 51-р

Про затвердження плану заходів щодо
залучення на державну службу представників
кримськотатарської молоді

 1. Затвердити план заходів щодо залучення на державну службу представників
  кримськотатарської молоді (додається).

 2. Головдержслужбі, МОН, Державному комітету у справах національностей
  та міграції, Українській Академії державного управління при Президентові України, Раді міністрів Автономної
  Республіки Крим забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів у встановлені терміни.

Прем’єр-міністр України

А.КІНАХ

Затверджено
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2002 р. N 51-р

План заходів
щодо залучення на державну службу
представників кримськотатарської молоді

 1. Розробити та забезпечити виконання Республіканської програми кадрового
  забезпечення державного управління на 2002-2004 роки з урахуванням цільової підготовки осіб з числа
  кримськотатарської молоді.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
  МОН, Головдержслужба, Українська Академія
  державного управління при Президентові України.
  I квартал 2002 року.

 2. Передбачити у складі Республіканського комітету у справах сім’ї та
  молоді Автономної Республіки Крим структурний підрозділ з питань роботи з кримськотатарською молоддю.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
  Республіканський комітет у справах сім’ї
  та молоді Автономної Республіки Крим.
  I квартал 2002 року.

 3. Проаналізувати склад державних службовців та затверджений кадровий
  резерв у республіканських органах виконавчої влади, районних держадміністраціях та органах місцевого
  самоврядування Автономної Республіки Крим стосовно залучення молодих фахівців з числа кримських татар та
  інших національних меншин до роботи в них.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
  Державний комітет у справах національностей та міграції,
  Головдержслужба разом з Радою представників
  кримськотатарського народу.
  Щороку.

 4. Під час формування кадрового резерву на посади державних службовців
  забезпечити зарахування до нього осіб з числа національних меншин, які мають відповідну освіту.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
  Державний комітет у справах
  національностей та міграції,
  Головдержслужба.
  Щороку.

 5. Визначати потребу Автономної Республіки Крим у підготовці молоді в
  Українській Академії державного управління при Президентові України, регіональних інститутах державного
  управління і вищих навчальних закладах, які здійснюють підготовку магістрів в освітній галузі “Державне
  управління”, та відповідно збільшити кількість осіб, рекомендованих місцевими органами виконавчої влади та
  органами місцевого самоврядування для участі в конкурсі на вступ до цих навчальних закладів, і місць прийому
  (квоти) для регіону, зокрема для осіб із числа кримськотатарської молоді.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
  Державний комітет у справах національностей та міграції,
  Головдержслужба, Українська Академія державного управління
  при Президентові України.
  Щороку.

 6. Установлювати за погодженням з Адміністрацією Президента України для
  Автономної Республіки Крим обсяги (квоти) гарантованої підготовки кадрів у межах, що не перевищують 50 відсотків
  плану прийому слухачів до Української Академії державного управління при Президентові України та Одеського
  регіонального інституту державного управління, для осіб з числа кримськотатарської молоді (5 осіб за денною,
  10 – заочною формами навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів в освітній галузі
  “Державне управління”, а також 3 особи – в аспірантурі Академії).

  Українська Академія державного
  управління при Президентові України.
  Щороку.

 7. Співпрацювати з Радою представників кримськотатарського народу при
  Президентові України з питань відбору, зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців і
  направлення на навчання представників кримськотатарської молоді, а також створення їм умов для проходження
  практики та стажування в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.

  Рада міністрів Автономної
  Республіки Крим.
  Щороку.

 8. Залучати представників кримськотатарської молоді з числа працюючих
  державних службовців та осіб, зарахованих до кадрового резерву на посади державних службовців, до участі в
  тематичних семінарах з актуальних питань державного управління.

  Центр підвищення кваліфікації
  працівників органів державної влади,
  місцевого самоврядування,
  керівників державних підприємств,
  установ і організацій при Раді
  міністрів Автономної Республіки Крим,
  Головдержслужба, Українська Академія
  державного управління при Президентові України.
  Щороку.

 9. Розглядати на засіданнях Ради міністрів Автономної Республіки Крим
  питання щодо відбору, зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців та направлення на навчання
  до Української Академії державного управління при Президентові України, регіональних інститутів державного управління
  та вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку магістрів в освітній галузі “Державне управління”,
  осіб з числа кримськотатарської молоді та інших національних меншин.

  Рада міністрів Автономної
  Республіки Крим.
  Щороку.

 10. Організовувати навчання працівників кадрових служб місцевих органів
  влади Автономної Республіки Крим з питання залучення на державну службу представників кримськотатарської молоді.

  Рада міністрів Автономної
  Республіки Крим, Головдержслужба, Українська
  Академія державного управління
  при Президентові України.
  Щороку.