Постанова КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 16 травня 2002 р. № 618

Про затвердження Програми розселення та облаштування
депортованих кримських татар та
осіб інших національностей, які повернулися в
Автономну Республіку Крим на постійне
проживання, на період до 2005 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити Програму розселення та облаштування депортованих кримських
  татар та осіб інших національностей, які повернулися в Автономну Республіку Крим на постійне проживання,
  на період до 2005 року (далі — Програма), що додається.
 2. Міністерству фінансів, Міністерству економіки та з питань європейської
  інтеграції, Державному комітетові у справах національностей та міграції, Раді міністрів Автономної
  Республіки Крим під час формування проектів Державного бюджету України та бюджету Автономної Республіки
  Крим передбачати в межах реальних можливостей бюджету, починаючи з 2003 року, кошти на здійснення
  заходів Програми.
 3. Державному комітетові у справах національностей та міграції, Державному
  комітетові з будівництва та архітектури, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів
  Автономної Республіки Крим разом із заінтересованими органами місцевого самоврядування щороку визначати
  поточні завдання з виконання заходів Програми та забезпечувати контроль за їх виконанням.
 4. Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції, Міністерству
  закордонних справ, Державному комітетові у справах національностей та міграції, Раді міністрів Автономної
  Республіки Крим вжити додаткових заходів для розширення зовнішньоекономічних зв’язків з країнами-донорами,
  міжнародними організаціями та фондами з метою надання допомоги в облаштуванні депортованих кримських
  татар та осіб інших національностей, які повернулися в Автономну Республіку Крим.

Прем’єр-міністр України

А. КІНАХ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 16 травня 2002 р. № 618

ПРОГРАМА
розселення та облаштування депортованих кримських татар
та осіб інших національностей, які повернулися в Автономну
Республіку Крим на постійне проживання, на період до 2005 року

Ця Програма спрямована на розв’язання соціально-економічних, політико-правових і культурно-освітніх проблем, пов’язаних з поверненням на історичну батьківщину
депортованих кримських татар та осіб інших національностей (далі — репатріанти), і визначає пріоритетні завдання органів виконавчої влади щодо їх розселення та
облаштування.

Протягом 1991 — 2002 років на постійне проживання в Автономну Республіку Крим і місто Севастополь повернулося майже 250 тис. репатріантів, більшість з яких компактно
проживає у місті Сімферополі та у Сімферопольському районі (відповідно 23,6 та 20,2 тисячі), у Бахчисарайському, Білогірському, Джанкойському, Кіровському, Красногвардійському та Ленінському районах розселено понад
110 тис. осіб.

Станом на 1 січня 2002 р. було забезпечено житлом 145 тис. (55,8 відсотка)репатріантів. Для їх облаштування побудовано 2299 тис. кв. метрів житла, у тому
числі за рахунок індивідуального будівництва — 1969 тис. кв. метрів.

Для індивідуального житлового будівництва репатріантам було відведено 45964 земельні ділянки, з яких забудовано 19098 (41,5 відсотка), у стадії незавершеного
будівництва перебуває 21866, решта ділянок не освоюється.

За минулі десять років на капітальне будівництво для облаштування репатріантів було витрачено 673,4 млн. гривень, що дало змогу побудувати 330 тис. кв. метрів
житла, 3 школи на 940 учнівських місць, прокласти 548 кілометрів водопроводів, 1056 кілометрів ліній електропередач, 94 кілометри доріг, 33 кілометри
газопроводу та ввести в експлуатацію інші об’єкти соціально-культурної інфраструктури. Загальна вартість об’єктів незавершеного будівництва на 1 січня
2002 р. становила понад 90 млн. гривень.

Проте місця компактного проживання репатріантів забезпечені електроенергією тільки на 85 відсотків, водою — на 60 відсотків, лише близько 5 відсотків мають дороги з
твердим покриттям, практично відсутні мережі водовідведення, потребують подальшого розвитку системи транспортного сполучення, телефонізації та
радіофікації.

У зв’язку з тим, що землі для розселення репатріантів відводилися без проведення відповідних інженерних вишукувань, деякі з них потрапили в зону впливу
небезпечних природних процесів (зсуви, підтоплення тощо).

Вирішення питань, пов’язаних з розселенням та облаштуванням репатріантів, потребують узгодженості дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в
Автономній Республіці Крим, свідчать про низьку їх ефективність, що викликало потребу в розробленні цієї Програми.

Основні завдання Програми:

 • удосконалення системи розселення репатріантів з урахуванням земель запасу, земель резервного
  фонду, а також дотримання вимог до збереження довкілля;
 • вжиття необхідних заходів для інженерного захисту територій у місцях компактного проживання репатріантів з метою запобігання зсувам та інтенсивній абразії
  морських берегів;
 • забезпечення місць компактного проживання репатріантів належним водо-, газо-, електропостачанням та водовідведенням, під’їзними дорогами з твердим
  покриттям;
 • будівництво житла для репатріантів, надання підтримки індивідуальним забудовникам, створення
  належного комплексу соціально-культурної інфраструктури.
 • Пріоритетними
  напрямами виконання Програми є:

 • з питань розселення — розселення репатріантів з урахуванням оцінки
  територіальних ресурсів, інженерної інфраструктури та відповідного коригування містобудівної та
  землевпорядної документації;
 • з питань забезпечення житлом — будівництво індивідуального житла за
  рахунок їх власних коштів, а також за рахунок централізованих капітальних вкладень; завершення
  розпочатого будівництва житла та збільшення питомої ваги житла, що придбавається для репатріантів;
  завершення у 2002 році електрифікації місць компактного проживання репатріантів, у 2004 році — спорудження
  об’єктів водозабезпечення, у 2005 році — будівництва інших об’єктів інженерної інфраструктури;
 • з питань соціально-культурної сфери — розширення мережі навчальних
  закладів насамперед з кримськотатарською мовою викладання та закладів охорони здоров’я (фельдшерсько-акушерські пункти).
 • Фінансування заходів цієї Програми передбачається здійснювати за рахунок
  коштів Державного бюджету України та бюджету Автономної Республіки Крим. За рахунок виділених коштів
  плануються також видатки на утримання мережі соціально-культурних закладів, надання допомоги
  індивідуальним забудовникам, компенсацію витрат на переїзд та перевезення багажу, відшкодування витрат
  на проживання в гуртожитках, постачання питної води, підготовку фахівців для пріоритетних галузей
  економіки та соціально-культурної сфери, фінансування національно-культурних та інших заходів,
  спрямованих на задоволення соціальних і культурних потреб репатріантів.

  Для забезпечення виконання основних завдань цієї Програми передбачається здійснити такі заходи:

 • Завершити формування комплексу об’єктів комунальної та соціально-культурної
  інфраструктури у місцях компактного проживання репатріантів.
 • Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
  Севастопольська міськдержадміністрація,
  Держкомнацміграції, Мінфін, Мінекономіки,
  Державний комітет з будівництва та архітектури.

  2005 рік.

 • Забезпечити будівництво житла для репатріантів або закупівлю готових
  житлових будинків (квартир) загальною площею близько 117 тис. кв. метрів.
 • Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
  Севастопольська міськдержадміністрація, Держкомнацміграції
  Мінфін, Мінекономіки.

  2005 рік.

 • Вжити заходів для прискорення введення в експлуатацію усіх незавершених
  будівництвом житлових будинків.
 • Держкомнацміграції,
  Мінфін, Мінекономіки.

  2002— 2003 роки.

 • Забезпечувати проведення інженерних вишукувань земель, що відводяться
  для розселення репатріантів.
 • Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
  Севастопольська міськдержадміністрація.

  Постійно.

 • Створити мережу електропостачання у місцях компактного проживання
  репатріантів загальною протяжністю 78 кілометрів.
 • Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
  Севастопольська міськдержадміністрація, Держкомнацміграції,
  Мінфін, Мінекономіки.

  2003 рік.

 • Завершити будівництво мережі водопостачання загальною протяжністю 529,5 кілометра.
 • Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
  Севастопольська міськдержадміністрація,
  Держкомнацміграції,Мінфін,
  Мінекономіки.

  2002—2005 роки.

 • Забезпечити введення в дію майже 182 кілометри каналізаційних мереж.
 • Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
  Севастопольська міськдержадміністрація,
  Держкомнацміграції, Мінфін,Мінекономіки.

  2002—2005 роки.

 • Ввести в дію 322 кілометри газопроводу.
 • Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
  Севастопольська міськдержадміністрація,
  Держкомнацміграції, НАК “Нафтогаз” України,
  Мінпаливенерго, Мінфін, Мінекономіки.

  2002—2005 роки.

 • Забезпечити будівництво 178,7 кілометра під’їзних доріг з твердим
  покриттям до місць компактного проживання репатріантів.
 • Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
  Севастопольська міськдержадміністрація,
  Держкомнацміграції, Мінфін,
  Мінекономіки.

  2005 рік.

 • Завершити будівництво 5 шкіл на 4 тисячі учнівських місць.
 • Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
  Севастопольська міськдержадміністрація,
  Держкомнацміграції, Мінекономіки, МОН.

  2005 рік.

 • Побудувати 8 фельдшерсько-акушерських пунктів у місцях компактного
  проживання репатріантів.
 • Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
  Севастопольська міськдержадміністрація,
  Держкомнацміграції, Мінфін,
  Мінекономіки, МОЗ.

  2005 рік.

 • Завершити реставрацію приміщення Кримськотатарського музично-драматичного театру.
 • Рада міністрів Автономної Республіки Крим.
  2004 рік.

 • Забезпечити проведення заходів, пов’язаних з відзначенням дня депортації
  кримських татар та осіб інших національностей, і здійснення належного їх фінансування.
 • Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
  Севастопольська міськдержадміністрація,
  Держкомнацміграції, Мінфін.

  2002—2005 роки.

 • Вжити заходів до зміцнення матеріально-технічної бази навчальних
  закладів та закладів культури у місцях компактного проживання репатріантів.
 • Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
  Севастопольська міськдержадміністрація,
  Мінфін, Мінекономіки,
  МОН, Мінкультури.

  2005 рік.

 • Забезпечити щорічне виділення визначених у додатку обсягів асигнування
  заходів, спрямованих на виконання цієї Програми, а також на утримання мережі соціально-культурних
  закладів, надання допомоги індивідуальним забудовникам, компенсацію витрат на переїзд та перевезення
  багажу, відшкодування витрат на проживання в гуртожитках, постачання питної води, підготовку фахівців
  для пріоритетних галузей економіки та соціально-культурної сфери, фінансування національно-культурних
  та інших заходів, спрямованих на задоволення соціальних і культурних потреб репатріантів.
 • Держкомнацміграції,Мінфін,
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
  Севастопольська міськдержадміністрація.

  2002—2005 роки.

  Додаток
  до Програми

  ПРОГНОЗНІ ОБСЯГИ

  фінансування Програми розселення та облаштування кримських татар та осіб
  інших національностей, які повернулися в Автономну Республіку Крим на постійне проживання,
  на період до 2005 року

  Джерела фінансування

  Усього капітало-вкладень, млн. гривень

  Обсяги будів-ництва

  2002 рік

  2003 рік

  2004 рік

  2005 рік

  введення в експлу-атацію (в дію)

  капітало-вкладення, млн. гривень

  введення в експлу-атацію (в дію)

  капітало-вкладення, млн. гривень

  введення в експлу-атацію (в дію)

  капітало-вкладення, млн. гривень

  введення в експлу-атацію (в дію)

  капітало-вкладення, млн. гривень

   Усього

   267,3

   

   

   50,5

   

   64,3

   

   69,8

   

   82,7

  Державний бюджет України

  197,4

   

   

  40

   

  46

   

  50

   

  61,4

  Бюджет Автономної Республіки Крим

  69,9

   

   

  10,5

   

  18,3

   

  19,8

   

  21,3

  Житлове будівництво,
  кв. метрів

   103,2

   94458

  28847

  22,4

  19298

  24,4

  21130

  26,8

  25183

  29,6

  у тому числі:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Державний бюджет України, кв. метрів

  69,5

  61783

  17516

  15,5

  13048

  16,6

  13677

  17,4

  17542

  20

  Бюджет Автономної Республіки Крим, кв. метрів

  33,7

  32675

  11331

  6,9

  6250

  7,8

  7453

  9,4

  7641

  9,6

  Комунальне будівництво — усього

   136,9

   -

   -

   18,8

   -

   32,9

   -

   36

   -

   49,2

  у тому числі:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Державний бюджет України

  108,5

  -

  -

  17,9

  -

  22,7

  -

  28

  -

  39,9

  Бюджет Автономної Республіки Крим

  28,4

  -

  -

  0,9

  -

  10,2

  -

  8

  -

  9,3

  мережі електропостачання, кілометрів

  4,7

  78

  68

  4,1

  10

  0,6

  -

  -

  -

  -

  з них:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Державний бюджет України, кілометрів

  4,6

  77

  67

  4

  10

  0,6

  -

  -

  -

  -

  Бюджет Автономної Республіки Крим, кілометрів

  0,1

  1

  1

  0,1

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  мережі водопоста-чання, кілометрів

  54,9

  529,5

  90

  8,6

  190

  19,9

  200

  20,4

  49,5

  6

  з них:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Державний бюджет України, кілометрів

  49,8

  474,5

  85

  8,4

  140

  15

  200

  20,4

  49,5

  6

  Бюджет Автономної Республіки Крим, кілометрів

  5,1

  55

  5

  0,2

  50

  4,9

  -

  -

  -

  -

  мережі газопостачання, кілометрів

  29,7

  322

  37

  3,5

  46

  4,2

  67

  5,9

  172

  16,1

  з них:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Державний бюджет України, кілометрів

  20,9

  219

  35

  3,2

  30

  2,7

  34

  3

  120

  12

  Бюджет Автономної Республіки Крим, кілометрів

  8,8

  103

  2

  0,3

  16

  1,5

  33

  2,9

  52

  4,1

  дороги з твердим покриттям, кілометрів

  28

  178,7

  17,7

  2,5

  35

  5,2

  43

  6,6

  83

  13,7

  з них:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Державний бюджет України, кілометрів

  18,1

  116,2

  15,2

  2,2

  20

  2,9

  21

  3

  60

  10

  Бюджет Автономної Республіки Крим, кілометрів

  9,9

  62,5

  2,5

  0,3

  15

  2,3

  22

  3,6

  23

  3,7

  мережі каналізаційні, кілометрів

  19,6

  182

  1

  0,1

  30

  3

  31

  3,1

  120

  13,4

  з них:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Державний бюджет України, кілометрів

  15,1

  137

  1

  0,1

  15

  1,5

  16

  1,6

  105

  11.9

  Бюджет Автономної Республіки Крим, кілометрів

  4,5

  45

  -

  -

  15

  1,5

  15

  1,5

  15

  1,5

  Будівництво шкіл

  15,8

  5

  2

  6,6

  1

  3,8

  1

  3,3

  1

  2,1

  з них:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Державний бюджет України

  10,8

  3

  1

  4,5

  1

  3,8

  1

  2

  -

  0,5

  Бюджет Автономної Республіки Крим

  5

  2

  1

  2,1

  -

  -

  -

  1,3

  1

  1,6

  Будівництво фельдшерсько-акушерських пунктів

  3,2

  8

  -

  0,1

  2

  0,9

  4

  1,4

  2

  0,8

  з них:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Державний бюджет України

  1,6

  4

  -

  0,1

  2

  0,9

  2

  0,6

  -

  -

  Бюджет Автономної Республіки Крим

  1,6

  4

  -

  -

  -

  -

  2

  0,8

  2

  0,8

  Будівництво інших об¢єктів

  8,2

   

  -

  2,6

  -

  2,3

  -

  2,3

  -

  1

  з них:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Державний бюджет України

  7

   

  -

  2

  -

  2

  -

  2

  -

  1

  Бюджет Автономної Республіки Крим

  1,2

   

  -

  0,6

  -

  0,3

  -

  0,3

  -

  -