Автономна Республіка Крим за результатами Всеукраїнського перепису населення 2001 року

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕПИСУ
НАСЕЛЕННЯ 2001 РОКУ

Загальні, а потім вже й деякі тематичні результати Всеукраїнського перепису населення 2001 року, оприлюднені Держкомстатом України та його місцевими органами, викликали у суспільстві чимале зацікавлення.

Але в той час, коли фахівці ще продовжують проводити ретельні дослідження, які мали б пояснити як кількісні, так і якісні параметри Всеукраїнського перепису 2001 року, окремі політики не забарилися з власними оцінками цих результатів. При цьому переважній більшості політиків, які так чи інакше  прокоментували результати Всеукраїнського перепису, менш за все потрібні були роз’яснення науковців, оскільки кожний з таких політиків намагався використати окремі показники перепису для підтвердження власних оцінок сучасного розвитку українського суспільства.

Деякі з таких оцінок, особливо щодо демографічної ситуації в Автономній Республіці Крим, носили вкрай упереджений характер. Так, навмисно не вказувалася причина збільшення кількості кримських татар, а це сталося внаслідок репатріації цих людей на свої землі. В той же час, зменшення кількості росіян в подібних коментарях пояснювалось тим, що, мовляв, для них створені такі умови, коли вони «або виїжджають з Криму, або вказують іншу національність». Зрозуміло, що цифри свідчать про інше. Так, якщо взяти відомості Держкомстату України про міграційний рух населення України за січень-травень 2003 року (а такі тенденції були і в попередні роки), то до Криму прибуло 11 347 осіб і вибуло — 10831 особа, тобто приріст склав 515 осіб. Отже, причина зменшення населення автономії зовсім в іншому: за січень-травень 2003 року народилося 6909 осіб, але померло 14106 особи.

В той же час, ми не виключаємо, що певна кількість людей, особливо народжених у змішаних шлюбах, могли вказати національність одного з тих батьків, яку вони раніш не вказували. Але це їхнє право на власну етнічну самоідентифікацію.

Нижче ми наводимо дані про кількість і склад населення Автономної Республіки Крим за результатами Всеукраїнського перепису населення 2001 року, підготовлені Головним Управлінням статистики в АРК. Матеріал надається мовою оригіналу.

Центр інформації
та документації кримських татар

О количестве и составе
населения Автономной Республики Крым по итогам
Всеукраинской переписи населения 2001 года

Общая численность населения Автономной Республики Крым по состоянию на 5 декабря 2001 года по уточненным данным Всеукраинской переписи населения составляет 2033, 7 тысяч человек.

Плотность населения АРК составляет 78 чел./кв.км.

Наличное население АРК в разрезе городов республиканского значения и административных районов

Изменения, произошедшие в размещении наличного населения на территории Автономной Республики Крым в разрезе городов республиканского значения и административных районов представлены в таблице:

 
   

Города, районы

Количество
наличного населения, тыс. чел

2001 год в % к 1989 году

2001 год

1989 год

Симферополь

363,6

364,7

100

Алушта

53,7

60,7

88

Армянск

26,2

27,3

96

Джанкой

43,3

49,9

87

Евпатория

120,6

126,1

96

Керчь

157,0

174,4

90

Красноперекопск

31,0

31,1

100

Саки

29,4

32,0

92

Судак

28,3

28,0

101

Феодосия

108,6

117,8

92

Ялта

144,4

163,2

88

Бахчисарайский

92,6

86,0

108

Белогорский

66,4

61,3

108

Джанкойский

82,0

83,0

99

Кировский

57,7

55,5

104

Красногвардейский

93,7

89,2

105

Красноперекопский

31,5

28,7

110

Ленинский

69,7

77,3

90

Нижнегоский

55,9

54,0

104

Первомайский

40,4

40,0

101

Раздольненский

37,4

36,1

104

Сакский

80,3

78,9

102

Симферопольский

148,9

128,9

116

Советский

37,1

35,3

105

Черноморский

34,0

34,2

99

Уменьшение количества населения наблюдается в большинстве городов, кроме г. Симферополя, г. Красноперекопска, г. Судака, где этот показатель остался практически на уровне 1989 года.

При этом наблюдается увеличение численности населения в большинстве районов, за исключением Джанкойского, Ленинского и Черноморского.

Размещение и соотношение городского и сельского населения

Количество городского населения по результатам Всеукраинской переписи 2001 года составило 1274, 3 тысячи человек или 62%, сельского — 759,4 тысячи человек или 37,3%.

В сравнении с 1989 годом городское население уменьшилось на 65 тысяч человек, сельское — увеличилось на 35 тысяч человек, однако соотношение между ними в целом по АРК на протяжении последних двух переписей осталось почти неизменным.

Ниже приведены данные о размещении и соотношении городского и сельского населения по городам республиканского значения и административным районам:

Города, районы

Количество
наличного населения, тыс. чел.

В % ко всему населению

Справочно за 1989 год, в %

 

город

село

город

село

город

село

           

Симферополь

363,4

0,2

100

-

99

1

Алушта

37,7

16,0

70

30

75

25

Армянск

23,9

2,3

91

9

91

9

Джанкой

43,3

-

100

-

100

-

Евпатория

120,6

-

100

-

100

-

Керчь

157,0

-

100

-

100

-

Красноперекопск

31,0

-

100

-

100

-

Саки

29,4

-

100

-

100

-

Судак

15,5

12,8

55

45

60

40

Феодосия

98,1

10,5

90

10

93

7

Ялта

143,0

1,4

99

1

98

2

Бахчисарайский

33,8

58,3

37

63

38

62

Белогорский

25,7

40,7

39

61

35

65

Джанкойский

6,2

75,8

8

92

9

91

Кировский

17,6

40,1

31

69

30

70

Красногвардейский

22,0

71,7

23

77

23

77

Красноперекопский

-

31,5

-

100

-

100

Ленинский

24,9

44,8

36

64

39

61

Нижнегорский

10,5

45,4

19

81

19

81

Первомайский

9,4

31,0

23

77

22

78

Раздольненский

11,5

25,9

31

69

32

68

Сакский

5,6

74,7

7

93

8

92

Симферопольский

21,6

127,3

15

85

16

84

Советский

10,9

26,2

29

71

28

72

Черноморский

11,7

22,3

34

66

35

65

Доля городского населения выросла в 2 городах и 4 районах, уменьшилась в 3 городах и 7 районах, в других 6 городах и 3 районах осталась без изменения. Значительное уменьшение городского населения произошло в городах Алуште, Судаке, Феодосии и Ленинском районе.

Распределение населения АРК по полу

По результатам Всеукраинской переписи населения распределение населения автономии по полу выглядит следующим образом: мужчин — 937,6 тысяч человек или 46,1%, женщин — 1096,1 тысяч человек или 53,9%. Данные о составе населения по полу по городам республиканского значения и административным районам приведены в таблице:

Города, районы

Количество наличного 
населения, тыс. чел.

В % ко всему населению

Справочно за 1989 год, в %

 

муж.

жен.

муж.

жен.

муж.

жен.

           

Симферополь

162,5

201,1

45

55

46

54

Алушта

24,9

28,8

46

54

47

53

Армянск

12,0

14,2

46

54

48

52

Джанкой

19,5

23,8

45

55

47

53

Евпатория

54,1

66,5

45

55

45

55

Керчь

71,1

85,9

45

55

47

53

Красноперекопск

14,1

16,9

45

55

47

53

Саки

13,1

16,3

45

55

47

53

Судак

13,5

14,8

48

52

47

53

Феодосия

49,7

58,9

46

54

46

54

Ялта

65,4

79,0

45

55

46

54

Бахчисарайский

43,7

48,9

47

53

47

53

Белогорский

31,6

34,8

48

52

48

52

Джанкойский

38,7

43,3

47

53

47

53

Кировский

27,2

30,5

47

53

47

53

Красногвардейский

43,6

50,1

47

53

47

53

Красноперекопский

15,1

16,4

48

52

48

52

Ленинский

32,7

37,0

47

53

48

52

Нижнегорский

26,4

29,5

47

53

47

53

Первомайский

19,2

21,2

48

52

48

52

Раздольненский

17,6

19,8

47

53

48

52

Сакский

37,8

42,5

47

53

46

54

Симферопольский

70,3

78,6

47

53

47

53

Советский

17,8

19,3

48

52

47

53

Черноморский

16,0

18,0

47

53

48

52

Приведенные данные свидетельствуют о постепенном увеличении диспропорции полов в составе населения Автономной Республики Крым. Если в 1989 году на 1000 мужчин приходилось 1149 женщин, то в 2001 году — 1169.

По данным последней переписи соотношение количества женщин и мужчин в репродуктивном возрасте стало более благоприятным, поскольку относительный показатель для женщин этой возрастной группы в расчете на 1000 мужчин соответствующего возраста составил 1054.

Изменения в количестве населения городов с численностью жителей более 50 тысяч человек

За годы, которые прошли после переписи 1989 года, количество городов в Автономной Республике Крым увеличилось на 2 и на дату Всеукраинской переписи составило 16 городов. Среди общего числа 5 — это города, имеющие численность населения более 50 тысяч человек.

Изменения в количестве населения городов с численностью жителей более 50 тысяч человек приведены ниже:

Города

Численность наличного населения (без населенных пунктов, подчиненных горсоветам), тыс. чел

2001 год в % к 1989 год

2001 год

1989 год

Симферополь

344

345

100

Керчь

157

174

90

Евпатория

106

108

98

Ялта

82

89

92

Феодосия

75

84

89

Постоянное население АРК и правовой статус лиц

В ходе Всеукраинской переписи населения, кроме наличного, было подсчитано также и постоянное население, по количеству которого осуществляются расчеты показателей, характеризующие социально-экономическую структуру населения.

Общая численность постоянного населения Автономной Республики Крым составила 2024,0 тысяч человек, в том числе мужчин 931,4 тысяч человек или 46,0%, женщин — 1092, 6 тысяч человек или 54,0%, городское население 1258,7 тысяч человек или 62,2%, сельское — 765,3 тысяч человек или 37,8%.

Из числа постоянного населения количество граждан Украины составляет 1992,0 тысяч человек, граждане других государств — 17,0 тысяч человек, в том числе граждане стран СНГ — 16,5 тысяч человек. Лиц без гражданства в Автономной Республике насчитывается 9,6 тысяч человек, а тех, кто не указал гражданство — 5,3 тысяч человек.

Национальный состав населения АРК

Особенностью национального состава населения Автономной Республики Крым является его многонациональность. По данным всеукраинской переписи населения на территории АРК проживают представители более 125 национальностей и народностей. Данные относительно наиболее многочисленных национальностей по Автономной Республике Крым приведены ниже:

Национальность

Количество, тыс. чел.

В % к итогу

2001 год в % к 1989 году

2001

1989

Всего

2024,0

100,0

100,0

99,4

Русские

1180,4

58,5

65,6

88,4

Украинцы

492,2

24,4

26,7

90,5

Крымские татары

243,4

12,1

1,9

в 6,4 р.б.

Белорусы

29,2

1,5

2,1

68,9

Татары

11,0

0,5

0,5

116,2

Армяне

8,7

0,4

0,1

в 3,7 р. б.

Евреи

4,5

0,2

0,7

30,2

Поляки

3,8

0,2

0,3

70,9

Молдаване

3,7

0,2

0,3

68,8

Азербайджанцы

3,7

0,2

0,1

173,0

Узбеки

2,9

0,1

0,03

в 4,6 р.б.

Корейцы

2,9

0,1

0,1

122,6

Греки

2,8

0,1

0,1

112,0

Немцы

2,5

0,1

0,1

116,3

Мордва

2,2

0,1

0,2

55,2

Чуваши

2,1

0,1

0,2

57,1

Цыгане

1,9

0,1

0,1

113,1

Болгары

1,9

0,1

0,1

103,7

Грузины

1,8

0,1

0,1

121,9

Марийцы

1,1

0,1

0,1

62,2

В национальном составе населения автономной республики преобладающее большинство составляют русские, численность которых составила 1180,4 тысячи человек или 58,5% от общей численности населения. За годы, прошедшие после переписи населения в 1989 году численность русских уменьшилась на 11,6%, а их удельный вес среди жителей АРК, указавших национальность, на 7,1 процентных пункта.

Второе место по численности в АРК занимают украинцы. Их численность по сравнению с переписью 1989 года уменьшилась на 9,6% и насчитывает на дату переписи 492,2 тысячи человек. Удельный вес украинцев в общей численности населения АРК, указавших национальность, уменьшился на 2,3 процентных пункта и составил 24,4% по переписи 2001 года.

Третье место по численности в АРК занимают крымские татары. Их численность по сравнению с переписью 1989 года увеличилась в 6,4 раза и насчитывает на дату переписи 2001 года — 243,4 тысячи человек. Удельный вес крымских татар в общей численности населения АРК, указавших национальность, увеличилась на 10,2 процентных пункта и составил 12,1% по переписи 2001 года.

Языковой состав населения АРК

Языковый состав населения Автономной Республики Крым по данным Всеукраинской переписи населения характеризуется следующими данными:

Национальность

Считают родным языком, %

язык своей национальности

украинский

русский

другой язык

Русские

99,7

0,2

-

0,1

Крымские татары

93,0

0,5

5,9

0,6

Татары

67,8

0,1

25,0

7,1

Азербайджанцы

55,8

0,7

37,9

5,6

Армяне

52,9

0,3

46,1

0,7

Украинцы

40,4

-

59,5

0,1

Молдаване

31,0

1,9

66,0

1,1

Греки

23,8

1,1

71,8

3,3

Корейцы

20,1

0,05

78,8

1,05

Болгары

18,4

3,1

77,6

0,9

Белорусы

17,1

0,9

81,8

0,2

Поляки

4,1

20,4

74,6

0,9

Евреи

1,9

1,1

96,7

0,3

Таким образом, украинский язык считают своим родным 10,1% населения АРК, русский язык указали в качестве родного — 77,0% населения автономии, крымскотатарский язык считают родным 11,4 % населения АРК.

Возрастной состав населения АРК

Возрастной состав населения, зафиксированный Всеукраинской переписью населения 2001 года характеризуется такими данными:

Возраст

Количество постоянного населения, тыс. чел

В % к итогу

2001 год

1989 год

0 — 9

178,0

8,8

15,4

10 — 19

320,3

15,8

14,0

20 — 29

285,7

14,1

14,1

30 — 39

279,1

13,8

16,3

40 — 49

329,1

16,3

12,2

50 — 59

224,0

11,1

12,8

60 — 69

231,1

11,4

9,2

70 — 79

141,1

7,0

4,4

80 и старше

34,9

1,7

1,6

Уменьшение доли детей в общей численности населения одновременно с существенным увеличением доли лиц в возрасте старше трудоспособного, значительно усложняет современную демографическую ситуацию в автономии и обуславливает нарастающее старение населения:

Возраст

Количество постоянного населения, тыс. чел.

В % к итогу

2001 год

1989 год

Младше трудоспособного

364,6

18,0

24,2

Трудоспособный

1203,8

59,5

57,4

Старше трудоспособного

454,9

22,5

18,2

Деление населения АРК по семейному положению

По данным Всеукраинской переписи населения количество мужчин и женщин, которые состоят в браке — 944 тысяч человек. Деление населения по семейному положению приведено ниже:

 

Доля лиц данного семейного положения в соответствующем возрасте, %

мужчины

женщины

Пребывают в зарегистрированном или незарегистрированном браке

Никогда не пребывали в браке

Вдовцы

Разведенные (разошлись)

Пребывают в зарегистрированном или незарегистрированном браке

Никогда не пребывали в браке

Вдовы

Разведенные (разошлись)

Постоянное население в возрасте 15 лет и старше

62,17

26,1

3,5

7,7

52,1

16,9

18,2

12,7

15-19

0,8

99,1

0,0

0,0

5,9

93,8

0,0

0,3

20-24

20,7

77,8

0,0

1,4

42,2

52,4

0,2

5,2

25 — 29

54,5

38,7

0,1

6,6

64,9

20,5

1,0

13,6

30 — 39

74,4

12,9

0,4

12,3

71,5

7,4

2,6

18,5

40 — 49

81,9

4,7

1,2

12,2

70,6

4,1

6,4

18,9

50-59

84,3

2,3

3,2

10,2

63,8

3,1

15,9

17,2

60 — 69

83,3

1,3

9,0

6,4

49,9

2,4

36,0

11,7

70 и старше

72,7

0,7

23,4

3,1

23,3

2,9

67,8

6,0

Образовательный уровень населения АРК

Результаты Всеукраинской переписи населения засвидетельствовали тенденцию повышения уровня образования населения АРК, увеличение количества человек, которые имеют высшее и полное среднее образование. Количество населения, имеющее высшее и полное среднее образование, составляет 1206,9 тысяч человек, что превышает соответствующий показатель переписи населения 1989 года на 20,7%.

Повышение уровня образования в целом характерно, как для городского, так и сельского населения. Количество лиц, которые имеют полное высшее образование в расчете на 1000 человек в указанном возрасте, увеличилось в сравнении с данными переписи 1989 года в городах на 26,9%, в селах — 35,4%.

Соответствующую динамику имеет показатель количества лиц с полным общим средним образованием, увеличение составило в городах на 15,6%, в селах — 27,6%.


1Включены населенные пункты, подчиненные горсоветам.

2Включены населенные пункты, подчиненные горсоветам.

3Включены населенные пункты, подчиненные горсоветам.

4В таблицу включены данные о национальностях, доля которых в общей численности постоянного населения АРК составляют не менее 0,1%.

5Понятно, что кратное увеличение численности крымских татар в АРК объясняется их массовой репатриацией в 90-х годах прошлого столетия. — Ред.