(UA) Постанова КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 18 березня 1996 року №331

Про здійснення заходів щодо розв’зання
соціально-економічних, етнічних та гуманітарних проблем в
Автономній Республіці Крим

 1. Інформацію Віце-прем’єр-міністра України з питань державної безпеки
  і надзвичайних ситуацій — голови Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю
  при Президентові України Дурдинця В.В. про здійснення заходів щодо розв’язання соціально-економічних,
  етнічних та гуманітарних проблем в Автономній Республіці Крим, затверджених постановою Кабінету Міністрів
  України від 11 серпня 1995 р. N 636, взяти до відома.

 2. Звернути увагу Прем’єр-міністра Уряду Автономної Республіки Крим
  Демиденка А.Ф., віце-прем’єрів Уряду Автономної Республіки Крим Іванченка І.В., Сенченка А.В., Умерова І.Р.,
  Міністерства економіки Автономної Республіки Крим (Шишкін В.М.), Міністерства освіти Автономної Республіки
  Крим (Солодченко А.А.), Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим (Арсентьєва Л.І.), Державного комітету
  Автономної Республіки Крим у справах національностей та депортованих громадян (Адаманов О.К.), Державного
  комітету Автономної Республіки Крим по земельних ресурсах та єдиному кадастру (Ренкас П.А.), Державного
  комітету Автономної Республіки Крим по праці (Чайковський В.Ф.) на серйозні недоліки в організації виконання
  та контролю за своєчасним і в повному обсязі виконанням постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 р.
  N 636 та власних рішень з питань розв’язання в Автономній Республіці Крим соціально-економічних, етнічних та
  гуманітарних проблем.

 3. Схвалити Програму першочергових заходів щодо розселення та облаштування
  депортованих кримських татар і осіб інших національностей, які повернулися та проживають в Автономній
  Республіці Крим (додається).

 4. Урядові Автономної Республіки Крим:

  -проаналізувати стан виконавської дисципліни в органах державної виконавчої
  влади і вжити заходів до приведення її у відповідність із сучасними вимогами;

  -переглянути структуру Державного комітету Автономної Республіки Крим у
  справах національностей та депортованих громадян;

  -розробити перспективну програму розвитку закладів освіти з українською мовою навчання;

  -внести пропозиції до проекту республіканського бюджету Автономної Республіки
  Крим на 1996 рік щодо включення до нього коштів на капітальне будівництво об’єктів для депортованих кримських
  татар і осіб інших національностей, які повернулися та проживають в Автономній Республіці Крим, з урахуванням
  необхідності погашення боргу за 1995 рік;

  -організувати розроблення інвестиційних проектів і бізнес-планів з метою
  використання кредитів іноземних кредиторів на облаштування депортованих кримських татар і осіб інших
  національностей, які повернулися та проживають в Автономній Республіці Крим;

  -перевести всі соціально-культурні заклади, створені для обслуговування
  депортованих осіб різних національностей, на фінансування за рахунок відповідних галузевих міністерств і
  державних комітетів Автономної Республіки Крим;

  -розглянути питання про направлення фахівців з числа депортованих осіб на
  навчання в Українську академію державного управління при Президентові України з наступним зарахуванням їх на
  державну службу в Автономній Республіці Крим;

  -передбачити виділення коштів за рахунок республіканського бюджету Автономної
  Республіки Крим на створення місцевого каналу для трансляції програм Державної телерадіомовної компанії «Крим».

 5. Міністерству праці, Міністерству фінансів разом з Урядом Автономної
  Республіки Крим у місячний термін розглянути питання про виділення у 1996 році кримським республіканським
  центром зайнятості коштів у сумі 200 млрд. карбованців на створення додаткових робочих місць з урахуванням
  потреб у працевлаштуванні депортованих кримських татар і осіб інших національностей, які повернулися та
  проживають в Автономній Республіці Крим.

 6. Міністерству економіки разом з Міністерством фінансів підготувати до
  1 травня 1996 р. пропозиції щодо механізму реалізації статті 7 Угоди з питань, пов’язаних з відновленням прав
  депортованих осіб, національних меншин і народів, підписаної у м. Бішкеку 9 жовтня 1992 р. і ратифікованої
  Україною, про надання депортованим особам кредитів на пільгових умовах для будівництва або придбання житла,
  а також для обзаведення домашнім господарством.

 7. Урядові Автономної Республіки Крим, Міністерству транспорту протягом
  1996 — 1997 років вирішити питання про забезпечення місць компактного проживання депортованих осіб автобусним сполученням.

 8. Урядові Автономної Республіки Крим, Державному комітетові телебачення
  і радіомовлення, Міністерству зв’язку вирішити протягом 1996 — 1997 років питання про забезпечення місць
  компактного проживання депортованих осіб засобами радіомовлення, телефонним зв’язком.

 9. Міністерству оборони разом з Урядом Автономної Республіки Крим до
  1 квітня 1996 р. вивчити питання про передачу одного із санаторіїв Міністерства оборони на баланс Міністерства
  соціального захисту Автономної Республіки Крим з метою організації інтернату для дітей малозабезпечених сімей
  кримських татар.

 10. Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Урядові Автономної
  Республіки Крим у місячний термін розглянути питання про виділення коштів на завершення будівництва навчального
  корпусу Кримського державного індустріально-педагогічного інституту, Республіканської наукової універсальної
  бібліотеки імені І. Франка, добудову приміщення та зміцнення матеріальної бази Кримського факультету Київського
  державного економічного університету за рахунок коштів Державного бюджету України та республіканського бюджету
  Автономної Республіки Крим.

 11. Міністерству у справах національностей та міграції, Міністерству
  культури і мистецтв, Міністерству освіти, Міністерству фінансів, Міністерству юстиції, Міністерству закордонних
  справ, Державному комітетові у справах релігій до 1 травня 1996 р. проаналізувати законодавство України щодо
  забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин, в частині відповідності його нормам і принципам
  міжнародного права, а також наявності механізму реалізації чинних законодавчих актів і у разі потреби внести
  в установленому порядку відповідні пропозиції на розгляд Кабінетові Міністрів України.

 12. Міністерству закордонних справ, Міністерству у справах національностей
  та міграції підготувати у першому півріччі 1996 р. зустріч за участю представників Управління Верховного
  Комісара ООН у справах біженців, Міжнародної організації по міграції, Програми розвитку ООН, Міжнародного
  Валютного Фонду, інших потенціальних іноземних інвесторів з метою залучення їх до вирішення питань облаштування
  депортованих кримських татар і осіб інших національностей, які повернулися в Автономну Республіку Крим.

 13. Міністерству культури і мистецтв, Урядові Автономної Республіки Крим
  разом із заінтересованими міністерствами і відомствами підготувати та подати до 1 травня 1996 р. Кабінетові
  Міністрів України погоджений проект Програми задоволення етнокультурних потреб українського населення
  Автономної Республіки Крим.

 14. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на віце-прем’єр-міністрів
  України Дурдинця В.В. і Кураса І.Ф.

Прем’єр-міністр України

Є.МАРЧУК

Міністр
Кабінету Міністрів України

В.ПУСТОВОЙТЕНКО